Eğitim Programları

ACademi eğitim programları, iklimlendirme sektöründe satış - hizmet alanlarında çalışanların gelişen, dönüşen iş dünyası isteklerine paralel yetkinlikte olmalarını ve profesyonel bakış açısı kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan programlardır. 

Eğitimler katılımcılara, günlük iş rutinleri de dikkate alınarak eğitim merkezlerimizde örgün uygulamalı, online platformlar aracılığı kaydedilmiş veya canlı dersler ile ulaştırılmaktadır.

Program içerikleri uygulamaya dönük teorik bilginin yanı sıra birçok öğrenme tasarımı da dikkatte alınarak hazırlanmıştır. Program yapısına bağlı olarak ön test ve son test ile bilginin katılımcılara geçişi ölçeklendirilmekte, katılımcıların görüşleri ve taleplerinin alınması amacıyla anket uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 

İklimlendirme satış ve hizmet alanındaki çalışanların profesyonel bakış açısı kazanmalarını, gelişen ve dönüşen iş dünyası isteklerine paralel yetkinlikte olmalarını sağlamak için gerçekleştirilen programlardır.

Çalışma koşulları çerçevesinde, iş sağlığı güvenliği başta olmak üzere tüm kanuni zorunluluk kapsamında edinilmesi gereken bilgilerin ve Alarko Carrier kalite sistemlerinin çalışanlara benimsetilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

Kurumda işe yeni başlayan çalışanlar, yeni yetkili satıcı ve servis sözleşmesi gerçekleştirilen paydaş çalışanları Alarko Carrier kurumsal kimlik ve kültürüne uygun olarak yetiştirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

Kurum bünyesi içerisinde geliştirilen ve/veya kurum dışındaki ihtiyaçlar özelinde tedarik edilen bilgisayar programları veya platformlarının kullanımını öğretmek amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

Personellerin, Alarko Carrier'ın satış ve hizmet alanındaki kurumsal hedefleri, standartları ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programlarıdır.

Alarko Carrier ürün gamında yer alan ürünlerin teknik bilgileri, uygulama alanları, kapasite seçimi, montaj kuralları, rakip, pazar ve yasal uygulama hususlarını içeren eğitim programlarıdır.