Online Eğitim Talep Formu

Online eğitim sürecine bilgiyi geniş bölgelere yayılmış pazarlama, satış ve  hizmet teşkilatımıza hızlı, güncellenebilir, kontrol edilebilir ve ölçülebilir şekilde sunabilmek hedefiyle başladık. Alarko Carrier Akademi (ACademi) üzerinde online eğitim uygulamalarının  teknik alt yapı ve içerikleri oluşturma çalışmaları 2000’li yılların başında yapıldı. O günün koşulları ve teknolojisi içinde düşündüğümüz projeleri istediğimiz ölçüde gerçekleştirmek mümkün olamasa da her geçen yıl hizmet sağlayıcıların alt yapı sorunlarını ve maliyetlerin yüksekliğini çözümlemesiyle 2009 yılında ACademi online eğitim uygulamalarına başladık.  

2009 yılından bu yana Türkiye’nin her bölgesindeki, hatta yurt dışındaki yetkili bayi ve servislerimiz, Alarko Carrier merkez personelleri, sektör çalışanları güncel ve kapsamlı eğitim programlarına, bulundukları yerde ve istedikleri saatte ulaşabilmekte. Gerektiğinde eğitim danışmanlarından ve sistemle ilgili bir sorun yaşarlarsa sistem yöneticilerinden yardım alabilmekte. 

Her yıl eğitim 20.000 adam saat eğitim faaliyetinin %40‘ı online eğitim faliyetleri kapsamındadır. 2020 yılı mart ayından itibaren ortaya çıkan pandemi süreciyle birlikte tüm eğitim faaliyetlerimizi yıl sonuna kadar online eğitim ve webinar faaliyeti olarak gerçekleştirdik.