Hakkımızda

“ACademi” Alarko Carrier Akademi

Kuruluşunda benimsediği “Üretimde, hizmette kalite” temel ilkesini 67 yıldır başarıyla sürdüren Alarko Carrier, bu ilkenin hayata geçirilmesinde ana kaynağın iyi eğitilmiş, mesleki etik değerlere sahip “İnsan” olduğunun bilinciyle, her zaman eğitime önem vermiştir. Alarko Carrier, şirket çalışanları, 1.000’i aşkın yetkili satıcı ve servisiyle 4.000’in üzerinde teknik eleman istihdam ediyor. Kapsamlı ve sistematik bir şekilde bu elemanların sürekli eğitilmesi ve yetkinleştirilmesinde yeni olanakları araştırıyor, sorguluyor ve hayata geçiriyor.

Bu anlayışın sonucu olarak 2000’li yılların başında geleneksel örgün eğitimin yanı sıra sektörde bir ilki gerçekleştirerek Alarko Carrier Akademi, ACademi kurularak geleneksel eğitimlerin yanı sıra internet ortamında uzaktan eğitime başlandı.

Alarko Carrier, kendi sektöründe yine öncü bir atılımla, günümüzün en ileri eğitim olanaklarını sunan, yüksek teknoloji ile donatılmış öğrenme, gelişim metotlarını kullanan ACademi ile mekandan, zamandan, bağımsız keyif dolu bir deneyim sunmaktadır.

ACademi, kurumunun bilgi bankası rolünü de üstleniyor. Bilginin tüm sektöre yayılımını sağlamak amacıyla dışarıya açık bir kapı da sunan platform iklimlendirme sektörünün geleceğinde önemli bir rol üstleniyor. Sektöre eğitimli ve deneyimli insan kaynağı kazandırmak için ihtiyacı en doğru şekilde tespit ederek bireysel, mesleki ve kurumsal gelişime odaklanıyor. Farklı bireysel öğrenme stillerine göre tasarlanmış yüzlerce eğitim modülü bulunan ve eğitimlerinin önemli bir kısmını kendi bünyesinde üreten Alarko Carrier Akademi, alanındaki eğitim kurumlarına eş değer içerik ve uygulama alanlarına sahip bir gelişim platformu.Tüm eğitim faaliyetleri ACademi online eğitim platformu üzerinde, her bir katılımcının takip edilmesi ve desteklenmesi ile yürütülmektedir. Eğitimlerin hedef kitlesinin yoğunluğunu servis çalışanları oluşturmaktadır. Katılımcılar grafikteki gibi dağılım göstermekte ve her yıl 20.000 kişi-saat'in üzerinde örgün-online eğitim gerçekleştirilmektedir. 


Eğitim faaliyetleri eğitim merkezlerimiz, şirket, dernek, otel toplantı salonlarında ve online eğitim platformumuz üzerinde teorik veya pratik olarak gerçekleştirilmektedir. İç eğitmenlik sistemimiz sayesinde alanlarında uzman personelimiz eğitim uygulamalarında içerik ve deneyim paylaşımı yapabildikleri bir öğrenme süreci mevcuttur. Bu sayede kurum bilgi hafızası çalışanlara aktarılmakta ve mentorluk yaklaşımı ile benimsetilmektedir.Alarko Carrier çalışanlarının teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için kurum içi öğretim tasarımı yaklaşımı oluşturulmuştur. İş süreçleri baz alınarak içerik geliştirme stratejisi kullanılmaktadır. Bu amaçla sınıf içi ve online eğitim sürecinde görsel, işitsel ve deneyimsel yaklaşımı besleyen teorik ve pratik uygulamalı bir içerik sunulmaktadır. Ayrıca katılımcıların öğrenme sürecindeki geri bildirimleri düzenli olarak alınarak bilginin akışı ve pekiştirilmesi gerçekleştirilen sınavlar ile ölçeklendirilmektedir. Pandemi sürecinde güçlendirilen teknolojik alt yapı ile 8 aylık süre zarfında 60 farklı konuda sanal seminer (webinar) uygulaması da gerçekleştirilmiştir.